Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM06a-Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 14 dni od otrzymania informacji o pozytywnie zdanym egzaminie państwowym przesłanym przez Przewodniczącego Komisji do Wydziału Komunikacji tutejszego urzędu
Osoba kontaktowa:
Piotr Lewandowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 5
87-800 Włocławek
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.30
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30
Wtorek 7.45 – 16.00
Środa 7.45 – 14.30
Czwartek 7.45 – 14.30
Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
54 414-49-12
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 5
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Do wniosku o uzyskanie imiennych uprawnień instruktora należy dołączyć:
1. Kserokopia prawa jazdy.
2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.
3. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.
4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.
5. Zaświadczenie o niekaralności
6. Zaświadczenie poświadczające spełnienie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy o kierujących pojazdami (jeżeli jest wymagane).
7. Fotografia 3,5 x 4,5cm.
8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis do ewidencji instruktor (wpłata na konto Urząd Miasta Włocławek).
9. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin państwowy (wpłata na konto Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Do wglądu
1. Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
2. Prawo jazdy.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wpis osoby do ewidencji instruktorów - 50,00 zł Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł. Opłaty wpłaca się w kasach Urzędu Zielony Rynek 11/13 lub w budynku siedziby Wydziału Komunikacji przy ul. Okrzei 65 – (sala obsługi) lub na konto bankowe:
Opłaty skarbowe: Urząd Miasta Wydział Finansów Włocławek PKO BANK POLSKI S.A. 94102051700000190200090100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi:

Wniosek nie spełniający wymagań ustalonych w przepisach prawa pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania nie uzupełnił braków.

Podstawa prawna:

1. Art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów   i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego