Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM02e-Zmiana nazwiska, adresu, rodzaju pojazdu oraz inne zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie przy stanowisku obsługi.
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
Umawianie wizyt: 054 414-49-10, Sekretariat: 05 4414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz:
1. Dowód rejestracyjny.
2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
3. Dokument określający tożsamość-do wglądu:
a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
b) pełnomocnika właściciela pojazdu,
c) reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.
4. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu – dokument potwierdzający powstanie zmian jeżeli zmiana nie została ujawniona w rejestrach publicznych.
5. W przypadku dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych:
a) powodujących zmianę rodzaju pojazdu:
- faktura lub oświadczenie potwierdzające, że dokonane zmiany konstrukcyjne zostały wykonane przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
-dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju w przypadku zmiany rodzaju pojazdu po 01.07.2021 na samochód ciężarowy- (kategoria homologacyjna N1) podrodzaju „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny ( kategoria homologacyjna M1 i N1
b) nie powodujących zmiany rodzaju pojazdu - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

2. Opłata za wydanie: a) 54,00 zł dowód rejestracyjny, b) 18,50 zł pozwolenie czasowe, 3. Opłat można dokonać w kasach Urzędu lub na wskazane numery kont

Opłaty komunikacyjne:
PKO BANK POLSKI S.A.
52102051700000110200090084

Opłaty skarbowe:
PKO BANK POLSKI S.A.
94102051700000190200090100
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Na wniosek właściciela, do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego organ wydaje pozwolenie czasowe.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCZawiadomienie o dokonanych zmianach w pojeździe (24,50KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego