Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM02d-Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na wpisanie terminu badania technicznego, jeżeli właściciel pojazdu wyraził wolę wymiany.

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego od producenta, na umówionej wizycie przez stronę.
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,

ul Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
Sekretariat 054 414-49-13 okienka 1-6 054 414-49-04, 054 414-49-06, 054 414-49-14, 054 414-49-18, 054 414-49-19, 054 414-49-24, 054 414-49-37, pokój 127 054 414-49-60, pokój 30 054 414-49-03, 054 414-49-39.
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,

ul Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, oraz:
1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana w celu umieszczenia adnotacji urzędowej
3. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, wydane przez stację kontroli pojazdów, określające termin następnego badania technicznego pojazdu.
4. Potwierdzenie wniesienia opłat.
5. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
5. Dokument określający tożsamość – (do wglądu)
a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
b) pełnomocnika właściciela pojazdu,
c) reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), nr. Konta 94102051700000190200090100.

2. Opłata za wydanie: a) 54,50 zł dowód rejestracyjny, b) 19,00 zł pozwolenie czasowe,

3. Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Włocławka i w kasach Urzędu.

4. Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

1.W celu umożliwienia poruszania się pojazdem przez okres oczekiwania na wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny, lub na wniosek właściciela pojazdu wydaje pozwolenie czasowe.
2.Przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny.
3.Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCXWniosek o rejestracje (13,85KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego