Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM02c-Tablice rejestracyjne: utrata, zniszczenie, dodatkowa na bagażnik.

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie na stanowisku obsługi lub po pozostawieniu dokumentów w umówionym terminie. Odbiór tablic możliwy jest po dostarczeniu przez producenta. Dowód rejestracyjny wydawany jest niezwłocznie na umówionej wizycie po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do tutejszego organu.
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,

ul Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt 054 414-49-10 Sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,

ul Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty jeżeli występujesz o wydanie tablic/cy z powodu ich utraty, zniszczenia albo o dodatkową tablicę na bagażnik:
1. wniosek
2. dowód rejestracyjny,
3. oświadczenie, zawarte we wniosku,
4. tablice/a rejestracyjne w przypadku ich zniszczenia,
5. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
6. dokument określający tożsamość – (do wglądu)
a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
b) pełnomocnika właściciela pojazdu,
c) reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Opłaty:
1. Opłat można dokonać w kasach Urzędu lub na wskazane numery kont
Jeżeli występujesz o wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik a Twój pojazd posiada tablice „czarne” będzie konieczna zmiana numeru rejestracyjnego i wydanie 3 tablic rejestracyjnych z nowym numerem – opłata wynosi 212,50 zł. A jeżeli Twój pojazd posiada tablice z flagą RP albo z flagą unijną i pogrubioną czcionką to konieczna będzie wymiana tablic na nowe z dotychczasowym numerem rejestracyjnym – opłata wynosi 145,00 zł. A jeżeli masz nowy wzór tablic (zwężona czcionka) otrzymasz jedną tablicę na bagażnik- opłata wynosi 52,50 zł.

Opłaty komunikacyjne:
PKO BANK POLSKI S.A.
52102051700000110200090084

Opłaty skarbowe:
PKO BANK POLSKI S.A.
94102051700000190200090100


2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), nr konta: 94102051700000190200090100
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

1. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, że działa za zgodą współwłaścicieli.
2. Jeżeli wnioskujesz o wymianę tablic/y z powodu ich zniszczenia to zwrot tablic do urzędu następuje w momencie wydania ich wtórników, a kiedy będziesz dodatkowo wnioskował o zmianę nr rejestracyjnych, tablice należy zwrócić od razu przy składaniu wniosku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCXWniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych (18,96KB)

DOCXWniosek o dodatkową tablicę (18,40KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego