Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM02b-Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
1. Wydanie pozwolenia czasowego lub wtórnika następuje niezwłoczne przy stanowisku obsługi.

2. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego następuje na umówionej wizycie przez stronę niezwłocznie po ich otrzymaniu od producenta
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji

ul Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt 054 414-49-10 sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji

ul Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,  oraz
1. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego w stopniu powodującym jego nieczytelność.
2. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego - oświadczenie o utracie tych dokumentów składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3. W przypadku braku w Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o następnym terminie badania technicznego – zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów określające termin następnego badania technicznego.
4. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
5. Dokument określający tożsamość– (do wglądu)
a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
b) pełnomocnika właściciela pojazdu,
c) reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika

Opłaty:
1.Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), nr konta: 94102051700000190200090100.

2. Opłata za wydanie:

a) 54,00 zł dowód rejestracyjny,

b) 18,50 zł pozwolenie czasowe,

3. Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

PDFWniosek o wtórnik (280,53KB)

PDFWniosek o wtórnik (179,19KB)

DOCXWniosek o wtórnik (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego