Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM02-Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w RP

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów w umówionym ze stroną terminie.
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65
87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt: (54)4144910; sekretariat (54) 4144913
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o zbyciu  pojazdu.

2. Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

3. Dokument określający tożsamość – (do wglądu)

4. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Opłaty:
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), nr konta 94102051700000190200090100. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek lub kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu. Zawiadomienia właściciel pojazdu dokonuje u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeśli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne- u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Niewywiązanie się z w/w obowiązku we wskazanym terminie skutkować będzie sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej określonej w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zachęcamy do przesyłania zawiadomień o zbyciu pojazdu drogą elektroniczną. Istnieje możliwość zgłoszenia zbycia pojazdu drogą pocztową. Należy wtedy przesłać zawiadomienie dołączając do niego kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCXZawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu (11,76KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego