Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM02-Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w RP

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów w umówionym ze stroną terminie.
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt: 054 414-49-10; sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu.
2. Kopia dokumentu na podstawie, którego nastąpiło zbycie lub nabycie pojazdu.
3. Dokument określający tożsamość – (do wglądu)
4. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Opłaty:
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), nr konta 94102051700000190200090100. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek lub kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

1. Zachęcamy do przesyłania zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdu drogą elektroniczną.

2. Istnieje możliwość zgłoszenia zbycia pojazdu drogą pocztową. Należy wtedy przesłać zawiadomienie dołączając do niego kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu.

3. W przypadku, gdy współwłaściciel pojazdu zgłasza zbycie działając za zgodą i w imieniu pozostałych właścicieli, składa na tę okoliczność stosowne oświadczenie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCXZawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu (11,76KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego