Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KSP-K01-Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydział:
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Termin załatwienia:
Niezwłocznie najpóźniej w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą
Osoba kontaktowa:
Joanna Rudek
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta,

hol główny
Telefon kontaktowy:
054 414-44-10, 054 414-43-69
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pok. 15 bud. B
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Opinia Komendanta Policji.
3. Opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
4. Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.
5. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego.
6. Graficzny plan obiektu.
7. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
8. Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
9. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
10. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
11. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
12. Informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw imprez masowych.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł
Tryb odwoławczy:
Organizatorowi przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek, w terminie 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie organizatora od decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania.
Uwagi:

Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed przeprowadzeniem imprezy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.616).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 r. poz.1827 ze zmianami).

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (32,00KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (95,72KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego