Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NWK.GK02-Decyzja zezwalająca na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydział:
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach-do 2 miesięcy
Osoba kontaktowa:
Monika Rucińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
054 414-41-75
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
2.  Ksero odcinka opłaty podatku od posiadania psa
3. Kserokopia metryki urodzenia psa

Opłaty:
Opłata skarbowa wynosi 82,00 zł Opłatę skarbową można uiścić: - w kasach Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 - przelewem na konto: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 PKO BP SA O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Wykaz ras psów uznawanych za agresywną zgodnie z § 1, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras uznawanych  za agresywne (DZ.U. z 2003 r. Nr 77,   poz. 687):

 • Amerykański pit bull terier.
 • Pies z Majorki ( Perro de Presa Malloquin).
 • Buldog amerykański.
 • Dog argentyński.
 • Pies kanaryjski ( Perro de Presa Canario)
 • Tosa inu.
 • Rottweeiler
 • Akbash dog.
 • Anatolian karabash.
 • Moskiewski stróżujący.
 • Owczarek kaukaski.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras uznanych z agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (56,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego