Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NWK.GK01-Decyzja zezwalająca na hodowlę lub utrzymywanie psów rasy chart oraz ich mieszańców

Wydział:
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach-do 2 miesięcy
Osoba kontaktowa:
Monika Rucińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
054 414-41-75
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę/posiadanie charta/chartów/ mieszańca/mieszańców
2. Ksero odcinka opłaty podatku od posiadania psa

Opłaty:
Opłata skarbowa wynosi: 1/ 82,00 zł – osoby fizyczne 2/ 616,00 zł – podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie hodowli/posiadania/utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców Opłatę skarbową można uiścić: - w kasach Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 - przelewem na konto: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 PKO BP SA O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Art. 10 ust. 1 i art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, 2320)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę/utrzymywanie* charta/chartów/mieszańca charta/mieszańców chartów (62,00KB)

DOCOświadczenie o niekaralności za kłusownictwo oraz o znajomości przepisów prawa łowieckiego w części dotyczącej zakazu polowań z chartami i znajomości zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych, oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz. 909). (59,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego