Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PZP05-Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym

Wydział:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Termin załatwienia:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
Osoba kontaktowa:
Dominika Kurtys Urząd Miasta Włocławek 87 – 800 Włocławek ul. Kościuszki 12, pok. 24
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

87-800 Włocławek

ul. Zielony Rynek 11/13,

Biuro Obsługi Mieszkańców-Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta,

holl główny
Telefon kontaktowy:
054 414-49-94
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

87-800 Włocławek

ul. Kościuszki 12

pok. 24
Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu,
2. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m2) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.
3. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu.
4. Kserokopia wyniku pomiaru skuteczności wentylacji grawitacyjnej i/lub wentylacji mechanicznej.
5. Kserokopię decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.
6. Kserokopia badania bakteriologicznego wody

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Przed wydaniem opinii dotyczącej spełnienia warunków sanitarno-lokalowych organ dokonuje wizytacji lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy.

Podstawa prawna:

1. Art. 25 ust.2a pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)

PDFWniosek o wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno – lokalowych w klubie dziecięcym (94,19KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego