Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RM11-Zaświadczenie o posiadaniu wpisu w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek

Wydział:
Wydział Rozwoju Miasta
Termin załatwienia:
Do 7 dni
Osoba kontaktowa:
Jarosław Ledwosiński
Miejsce załatwienia:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem)

Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Ewidencji Działalności Gospodarczej,

holl budynek B

2. Elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Włocławek
Telefon kontaktowy:
054 414-47-08
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

lub Wysłanie na podany adres korespondencyjny.
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł Opłaty skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. Opłatę wnosi się na rachunek: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 PKO BP S.A. O/CENTRUM WŁOCŁAWEK lub w kasach Urzędu Miasta Włocławek.
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Prezydent Miasta Włocławek nie wydaje zaświadczeń o wpisach znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, dla których po 1 lipca 2011 r. przestał być organem ewidencyjnym.

AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się również bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu i jest bez opłat.

Podstawa prawna:

1. Art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego