Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RM10-Duplikat decyzji (wydanej w latach 1989 – 2011) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek

Wydział:
Wydział Rozwoju Miasta
Termin załatwienia:
Organ ewidencyjny wydaje duplikat dokumentu niezwłocznie od momentu złożenia wniosku. UWAGA! Wystawienie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wymagających wglądu do akt znajdujących się w Archiwum Urzędu, może spowodować wydanie ww. dokumentu w terminie do 7 dni.
Osoba kontaktowa:
Jarosław Ledwosiński
Miejsce załatwienia:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem)

Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców-stanowisko Ewidencji Działalności Gospodarczej

holl budynek B

2. Elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Urzędu Miasta Włocławek
Telefon kontaktowy:
054 414-47-08
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu.
2. Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty:
Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 PKO BP S.A. O/CENTRUM WŁOCŁAWEK lub w kasach Urzędu Miasta Włocławek
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

1. Dla wpisów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki potwierdzeniem wykreślenia jest bezpośredni wgląd do CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty z zaznaczeniem opcji „uwzględnij wykreślone”) i ew. wydruk, który nie wymaga podpisu.

2. AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się również bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

Podstawa prawna:

Brak

DOCXWniosek o wydanie duplikatu decyzji (16,79KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego