Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RM08-Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Wydział:
Wydział Rozwoju Miasta
Termin załatwienia:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
Osoba kontaktowa:
Jarosław Ledwosiński
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców-stanowisko Ewidencji Działalności Gospodarczej

holl budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-08
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Dokumenty Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Aby zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) -dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy-gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (przesyła dane do CEIDG), • przesłać wniosek CEIDG -1 listem poleconym do wybranej gminy-podpis musi być potwierdzony notarialnie.
  • W sekcji – Uwagi
Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.
Uwagi:

1. Zawieszenie działalności gospodarczej

  • Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej  z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

2. Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać na dowolny okres (bezterminowo). Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni.

  • Przedsiębiorca może wskazać we wniosku zarówno daty zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej i tym samym CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy

3. Informację o wznowieniu działalności gospodarczej.

  • Z zawieszenia może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
  • Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
  • Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

4. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej, aby było skuteczne musi być zgłoszone przez wszystkich wspólników.

5. Formularze i instrukcje – www.biznes.gov.pl/ceidg

6. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:

1. Na podstawie art. 22, 23, 24 i art. 25 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. – Dz.U.2023.221) oraz art. 5 ust. 2 pkt 4  i art. 18,20  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. – Dz.U.2022.541).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego