Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RM06-Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wydział:
Wydział Rozwoju Miasta
Termin załatwienia:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
Osoba kontaktowa:
Jarosław Ledwosiński
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców-stanowisko Ewidencji Działalności Gospodarczej

holl budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-08
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Od 01.01.2012 przedsiębiorca może we wniosku CEIDG-1 wpisać pełnomocnika.
2. Aby zgłosić zmianę danych w Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) -dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy-gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG)
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy-podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.
Uwagi:

1. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu:

a) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o CEIDGPIP, z wyjątkiem danych w zakresie numeru PESEL, pkt 2, 5–8, lub

b) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, 3–5 i 16

– powstałą po dniu jego dokonania;

2. Istotne znaczenie ma fakt, aby ta zmiana powstała po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

3. W przypadku zmiany wpisu we wniosku należy podać datę powstania zmiany.

4. Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

5. AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

6. Formularze i instrukcje – www.biznes.gov.pl/ceidg

7. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:

1. Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – art. 15 ust. 1 pkt 1   oraz art. 5 ust. 2 pkt 18,  19  ustawy z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. – Dz.U.2022.541).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego