Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RM04-Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych

Wydział:
Wydział Rozwoju Miasta
Termin załatwienia:
Wydanie zezwolenia do 7 dni
Osoba kontaktowa:
Izabela Nowakowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pok. 1 - parter-budynek główny
Telefon kontaktowy:
054 414-42-10
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych
2. Protokół przeprowadzonej inwentaryzacji zapasów napojów alkoholowych.

Opłaty:
Opłata za zezwolenie wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości określonej w art. 18⁴ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rachunek gminy w kasie lub na konto Urzędu Miasta: 52102051700000110200090084 BANK PKO BP S.A. O/CENTRUM WŁOCŁAWEK
Tryb odwoławczy:
1. Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, ul. Kilińskiego 2.

2. Termin wniesienia odwołania od decyzji -14 dni za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Uwagi:

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, inwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w art. 18⁴ ust. 1.

Podstawa prawna:

1. Art. 18⁴ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000 ze zm.)

DOCXWniosek na wyprzedaż napojów alkoholowych (20,05KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego