Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RM02-Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział:
Wydział Rozwoju Miasta
Termin załatwienia:
W ciągu 14 dni
Osoba kontaktowa:
Izabela Nowakowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pok. 1 - parter-budynek główny
Telefon kontaktowy:
054 414-42-10
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:
1. Pismo organizatora imprezy ze wskazaniem przedsiębiorcy sprzedającego alkohol.
2. Zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z opłatą za jego korzystanie.
3. Szkic sytuacyjny (z umiejscowieniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych w czasie trwania imprezy).
4. Zgoda właściciela terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Opłaty:
Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. Opłatę za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy 52102051700000110200090084 PKO BP S.A. O/CENTRUM WŁOCŁAWEK lub w kasach Urzędu Miasta Włocławek przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi:

1. Odbiór zezwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

  • Osobiście przez wnioskodawcę.
  • Za pośrednictwem poczty.
Podstawa prawna:

1. Art. 18¹ ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022 poz. 2142 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2022 poz. 1466 ze zm.)

DOCXWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (21,75KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego