Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RM01-Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Wydział:
Wydział Rozwoju Miasta
Termin załatwienia:
Brak
Osoba kontaktowa:
Izabela Nowakowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pok. 1 - parter-budynek główny
Telefon kontaktowy:
054 414-42-10
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. o Opłaty Opłaty można dokonać w kasach Urzędu Miasta Włocławek lub na konto: 52102051700000110200090084 PKO BP. SA O./ CENTRUM WŁOCŁAWEK

Opłaty:
Opłaty można dokonać w kasach Urzędu Miasta Włocławek lub na konto: 52102051700000110200090084 PKO BP. SA O./ CENTRUM WŁOCŁAWEK
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

1. Oświadczenie powinno być złożone do dnia 31 stycznia 2023 roku wraz z dowodem wniesienia opłaty

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.

3. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11¹ ust. 7.

4. Zgodnie z art. 21 pkt 8 ww. ustawy wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Podstawa prawna:

1. Art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021 poz. 1119 z późn.zm.).

PDFNajczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców przy wypełnianiu oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (59,35KB)

PDFPodstawowe informacje dotyczące oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (114,82KB)

DOCXOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 r. (19,93KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego