Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ST07-Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej

Wydział:
Wydział Sportu i Turystyki
Termin załatwienia:
W terminie podanym w ogłoszeniu przez wydział merytoryczny
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Zgłobicka- Skupniewicz
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wydział Sportu i Turystyki

pokój nr 18
Telefon kontaktowy:
054 414-45-08
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wydział Sportu i Turystyki

pokój nr 18
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu potwierdzony za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia (kserokopie medali, dyplomów) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

1. Prezydent Miasta Włocławek przyznaje nagrody lub wyróżnienia zawodnikom i trenerom z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki uzyskane w roku ubiegłym.

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się za rok kalendarzowy, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wyników sportowych przyznaje się jedną nagrodę, lub wyróżnienie za najlepszy z osiągniętych wyników.

Podstawa prawna:

1. Uchwała nr XV/4/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. poz.312).

2. Ustawa o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251 tj.).

PDFWniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej (72,60KB)

DOCWniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej (32,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego