Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ST06-Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydział:
Wydział Sportu i Turystyki
Termin załatwienia:
Niezwłocznie najpóźniej w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą
Osoba kontaktowa:
Izabela Maciejewska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wydział Sportu i Turystyki

pokój nr 14
Telefon kontaktowy:
054 414-45-59
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wydział Sportu i Turystyki

pokój nr 14
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek,
2. Opinia Komendanta Policji,
3. Opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
4. Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
5. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego,
6. Graficzny plan obiektu,
7. Instrukcje postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
8. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
9. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
10. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
11. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
12. Informacja o sobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych,
13. Terminarz rozgrywek, w przypadku imprez organizowanych cyklicznie.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł.
Tryb odwoławczy:
Organizatorowi przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek, w terminie 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie organizatora od decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania
Uwagi:

Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed przeprowadzeniem imprezy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z  2019 r. poz. 2171 t.j.).

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (173,40KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (31,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego