Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ST05-Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wydział:
Wydział Sportu i Turystyki
Termin załatwienia:
Niezwłocznie najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty wpływu wniosku
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Zgłobicka - Skupniewicz
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wydział Sportu i Turystyki

pokój nr 14
Telefon kontaktowy:
054 414-45-08
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wydział Sportu i Turystyki

pokój nr 14
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie stypendium.
2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
3. Dokumenty potwierdzające posiadaną, na dzień złożenia wniosku, klasę sportową.
4. Dokumenty potwierdzające osiągnięty wynik sportowy wraz z opisem i komunikatami końcowymi zawodów lub protokołami z zawodów potwierdzającymi osiągnięcia za miniony rok kalendarzowy.
5. Plan startów i program szkolenia na najbliższe 12 miesięcy.

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2020 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 poz. 1133 z późn, zm.)

2. Uchwała Nr XLI/146/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6446)

3. Zarządzenie Nr 452/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wzoru wniosku

DOCXWniosek o przyznanie stypendium sportowego (28,49KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego