Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ST03-Wpis do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego

Wydział:
Wydział Sportu i Turystyki
Termin załatwienia:
Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 21 dni od daty wpływu wniosku
Osoba kontaktowa:
Maciej Gajewski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców-Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta,

holl główny
Telefon kontaktowy:
054 414-43-94
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji UKS.
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego.
3. Lista Założycieli.
4. Statut UKS-w 3 egzemplarzach.
5. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim.
6. Zgoda Dyrektora placówki oświatowo-wychowawczej na siedzibę UKS-u.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł płatna w kasie Urzędu lub na konto
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydane zostanie postanowienie, od którego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. art. 4 ust. 2 i 4-6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251 tj.).

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020 r. poz.2261 t.j.).

3. art. 2 ust. 1 pkt. 1g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji UKS (59,50KB)

DOCWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji UKS (31,00KB)

DOCProtokół (wzór) z Zebrania Założycielskiego (35,00KB)

DOCLista Założycieli UKS (30,00KB)

DOCLista Obecności na Zebraniu Założycielskim UKS (29,50KB)

DOCStatut (wzór) (77,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego