Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ST01-Wpis do ewidencji Klubów Sportowych-Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Wydział:
Wydział Sportu i Turystyki
Termin załatwienia:
Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 21 dni od daty wpływu wniosku
Osoba kontaktowa:
Maciej Gajewski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców-Stanowisko ds.
obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta,

holl główny
Telefon kontaktowy:
054 414-43-94
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Klubów Sportowych-Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

2. Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia wraz z załącznikami następujących uchwał:
a. Uchwałą o założeniu stowarzyszenia,
b. Uchwałą o uchwaleniu statutu stowarzyszenia,
c. Uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego,
d. Uchwałą o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiego do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia,
e. Uchwała o wyborze Zarządu,
f. Uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej (Komisji Rewizyjnej).

3. Lista założycieli stowarzyszenia.
4. Lista obecności na zebraniu założycielskim stowarzyszenia.
5. Statut Stowarzyszenia-w 3 egzemplarzach

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł płatna w kasie Urzędu lub na konto
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydane zostanie postanowienie, od którego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek, w terminie 7 dni od daty otrzymania.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468,1495,2251 tj.).

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020 r. poz.2261 t.j).

3. art. 2 ust. 1 pkt. 1g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

DOCWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Klubów Sportowych-Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej (25,50KB)

DOCUchwała (wzór) Zebrania Założycielskiego o założeniu stowarzyszenia (25,50KB)

DOCUchwała (wzór) Zebrania Założycielskiego o uchwaleniu statutu stowarzyszenia (22,00KB)

DOCUchwała (wzór) Zebrania Założycielskiego o wyborze Komitetu Założycielskiego (29,00KB)

DOCLista Założycieli Stowarzyszenia (46,00KB)

DOCUchwała (wzór) Zebrania Założycielskiego o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia (28,00KB)

DOCLista obecności z Zebrania Założycielskiego stowarzyszenia (45,00KB)

DOCStatut klubu wzór (74,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego