Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO11-Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Niezwłocznie
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Matuszewska, Wiesława Paśniewska, Aneta Kruszewska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Ewidencja Ludności-pokój 6, budynek B, I piętro
Telefon kontaktowy:
054 414-42-51, 054 414-44-80
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek „Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP” lub„Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP” (druki można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, holl budynek B, stanowisko Wydziału Spraw Obywatelskich lub pokój 6, I piętro, budynek B).
2. Dowód osobisty lub paszport.

Opłaty:
Za czynność związaną ze zgłoszeniem wyjazdu poza granice RP lub powrotu z wyjazdu opłaty skarbowej nie pobiera się. Jednak zaświadczenie o zgłoszonym wyjeździe lub zgłoszonym powrocie jest wydawane na wniosek i np. do celów własnych, urzędowych, notarialnych jest odpłatne 17 zł. Opłata skarbowa – 17,00 zł płatna w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na konto 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

1. Zgłoszenie wyjazdu z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego w Polsce.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice RP bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Obowiązku zgłoszenia wyjazdu poza granice RP lub zgłoszenia powrotu  można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP (138,04KB)

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice RP (144,98KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego