Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO07-Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Nie później niż w terminie 7 dni
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Felsz
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

1. Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Spraw Obywatelskich, holl budynek B

2. Ewidencja ludności – pokój Nr 6
Telefon kontaktowy:
054 414-47-10, 054 414-42-51, 054 414-44-80
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.
2. Dowód osobisty.

Opłaty:
Opłata skarbowa – 17,00 zł płatna w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na konto 94102051700000190200090100
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Uwagi:

1. Organ prowadzący ewidencję ludności wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, lub stanu prawnego.

2. Z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, na podstawie art. 7 pkt 5) ustawy o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

1. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (39,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego