Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO05-Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
1 miesiąc a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Osoba kontaktowa:
Alicja Lewicka
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydziału Spraw Obywatelskich

holl budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-10, 054 414-42-79
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
2. Dowód osobisty.
3. Kserokopia dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie, oryginał do wglądu.
4. Ponadto należy udokumentować fakt opuszczenia przedmiotowego lokalu (wskazać świadków).

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł płatne w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na konto 94102051700000190200090100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która całkowicie, trwale i dobrowolnie opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

DOCWniosek o zameldowanie/wymeldowanie (33,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego