Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO03-Wydanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Nie później niż w terminie 7 dni
Osoba kontaktowa:
Arkadiusz Nowak, Maciej Malinowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Pokój 8 i okienko 8a, budynek B, I piętro
Telefon kontaktowy:
054 414-42-58, 054 414-42-29, 054 414-43-96
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Pokój 8a, budynek B
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
2. Dowód osobisty.

Opłaty:
Opłata skarbowa – 17,00 zł płatna w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na konto 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100. Zwolnienie z opłaty skarbowej reguluje art. 7 pkt 5) Ustawy o opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
Uwagi:

Organ prowadzący ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, lub stanu prawnego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego