Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO01-Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
7 dni od daty złożenia wniosku o wpis
Osoba kontaktowa:
Włodzimierz Oborski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Pokój 10, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-42-64
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Pokój 10, budynek B
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Do wniosku dołącza się:
a) regulamin działalności;
b) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
c) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
d) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
e) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Opłaty:
Nie podlega
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Stowarzyszenia zwykłe działające przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, które w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy, tj. do dnia 20 maja 2018 r. nie dokonały wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zostały rozwiązane z mocy prawa.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

PDFStowarzyszenia zwykłe rozwiązane z mocy prawa (89,86KB)

PDFEwidencja stowarzyszeń zwykłych z dnia 13.07.2023 r. (524,19KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego