Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S29-Zgłoszenie zwierzęcia do rejestru zwierząt podlegających ochronie

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Do 7 dni
Osoba kontaktowa:
Dorota Lubowiecka
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 19/20
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92, informacja szczegółowa 054 414-41-65
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 19/20
Wymagane dokumenty:

1. imię i nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
2. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
3. liczbę zwierząt posiadanych lub hodowlanych,
4. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
5. datę, miejsce urodzenia lub wyklucia się zwierzęcia,
6. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
7. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
8. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
9. cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,
10. numer i datę wydania:
a. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo
b. zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c. dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d. innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia

Opłaty:
Opłata za wpisanie zwierzęcia do rejestru - 26,00 zł Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia, lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1651 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783.).

PDFWniosek o zgłoszenie zwierzęcia do rejestru (229,68KB)

DOCWniosek o zgłoszenie zwierzęcia do rejestru (45,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego