Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S14-Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
załatwienia W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Polatowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92, informacje szczegółowe,054 414-43-07
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Wymagane dokumenty:

Zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji składa wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji.
Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie nabywcy o składanej rękojmi prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z pozwolenia,
  • oświadczenie nabywcy o przejęciu wszystkich obowiązków ciążących w związku z eksploatacją instalacji na poprzednio prowadzącym instalację, wynikające z pozwolenia i przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i przepisów ustawy o odpadach,
  • kopię pozwolenia objętego wnioskiem.
Opłaty:
1. Opłata skarbowa: 1 023 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 259 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, 256 zł – pozostałe, 100 zł – gdy przeniesienie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek PKO BP SA O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Uwagi:

Karta może być stosowana do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń:

  • zintegrowanego,
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi,
  • na wytwarzanie odpadów
Podstawa prawna:

1.art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020.1219 j.t.)

2.art. 6, część I pkt 12 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 j.t.)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego