Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S01-Wydawanie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach rolniczych

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Pastucha
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 25
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 25
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach rolniczych.

Opłaty:
Opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546)
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Uwagi:

Weryfikacja potwierdzana jest na podstawie przedłożonych dokumentów dot. kwalifikacji rolniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655).

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.  (Dz.U.2012 r. poz. 109).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 poz.1546).

DOCXWniosek posiadanie kwalifikacji rolniczych 2020 (17,34KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego