Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA18-Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie: od 29 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r.
Osoba kontaktowa:
Magdalena Kalinowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Urbanistyki i Architektury
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
054 414-42-95
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Urbanistyki i Architektury
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
budynek A, piętro 4
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zgodny z załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Zgodnie z § 4 ust. 5 Uchwały nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w przypadku nierozdzielenia w danym roku budżetowym wszystkich środków przeznaczonych na dotacje lub zwiększenia środków finansowych na dotacje w ciągu roku budżetowego Prezydent Miasta Włocławek może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem naboru.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

4. Uchwała nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 194).

5. Uchwała nr XXXI/24/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 1902).

6. Uchwała nr LXIX/160/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 8152).

PDFWniosek o udzielenie dotacji (2,42MB)

DOCXWniosek o udzielenie dotacji (47,87KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego