Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA15-Postępowanie w sprawie o przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu (osoby)

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
Osoba kontaktowa:
Adam Ziemski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-47-06 ,054 414 42 90, 054 414-43-01, 054 414-44-36, 054 414-44-37, 054 414-47-07, 054 414-47-48
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
2. Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu.
3. Oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma być przeniesiona, o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Opłaty:
1. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

2. Pobranie opłaty w kwocie – 90,00 zł za przeniesienie decyzji następuje w dniu złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji kończącej postępowanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).

PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (PB-5) (313,68KB)

PDFZgoda dotychczasowego inwestora , na rzecz którego decyzja została wydana (106,71KB)

DOCZgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (29,50KB)

PDFPB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (126,54KB)

DOCXPB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe (25,20KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego