Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA04-Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Sposoby i terminy składania wniosków oraz uwag do projektu aktu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 t.j. z późn. zm.).
Wnioski o zmianę oraz sporządzenie aktu nie podlegają terminom określonym w ustawie kodeks postępowania administracyjnego.
Osoba kontaktowa:
Adam Ziemski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-47-06
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek,

budynek A, 4 piętro.
Wymagane dokumenty:
  1. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (obowiązujący druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).
  2. Wybrane załączniki:
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania składającego pismo lub pełnomocnictwo do doręczeń (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)) – jeżeli składający pismo działa przez pełnomocnika.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

(Nieobowiązkowo). Określenie granic terenu w formie graficznej w przypadku wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:
  1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 t.j. z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 20 listopada 2023 r., poz. 2509).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 t.j.).

DOCXPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (42,62KB)

PDFPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (203,10KB)

PDFPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego-wersja edytowalna (187,86KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego