Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA03-Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Do 7 dni
Osoba kontaktowa:
Adam Ziemski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-47-06
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek,

budynek A, 4 piętro.
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z określeniem lokalizacji (ulica, numer porządkowy, numer geodezyjny działki, arkusz mapy).
(Druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).

Opłaty:
1. od wypisu:

a) do 5 stron - 30,00 zł

b) powyżej 5 stron - 50,00 zł

2. od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł

b) nie więcej niż - 200,00 zł Opłat nie pobiera się w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego oraz w przypadkach innych ustawowych zwolnień.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 t.j. z późn. zm.)

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.)

PDFWniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (79,07KB)

DOCWniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (29,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego