Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WE07-Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania

Wydział:
Wydział Windykacji i Egzekucji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie w ciągu 1 miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania.
Osoba kontaktowa:
Ilona Drwęcka
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Windykacji i Egzekucji

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

IV piętro pokój 401, pokój 406
Telefon kontaktowy:
054 414-42-04 ,054 414-46-20 ,054 414-42-76
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Windykacji i Egzekucji

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

IV piętro pokój 401, pokój 406
Wymagane dokumenty:

Skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego wniesiona w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zaskarżonej czynności egzekucyjnej. Skarga na przewlekłość postępowania przysługuje zobowiązanemu, wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku, oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Art .18,art.54, art. 54a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2022.479 t.j. ze zm.)

2. Art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.U.2023.775 t.j.)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego