Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WE03-Wyłączenie spod egzekucji o charakterze pieniężnym

Wydział:
Wydział Windykacji i Egzekucji
Termin załatwienia:
14 dni od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłużony o dalsze 14 dni, gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe
Osoba kontaktowa:
Ilona Drwęcka
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Windykacji i Egzekucji

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

IV piętro pokój 401, pokój 406
Telefon kontaktowy:
054 414-42-04 ,054 414-46-20 ,054 414-42-76
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Windykacji i Egzekucji

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

IV piętro pokój 401, pokój 406
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający przesłanki zgodne z art. 38 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji złożony przez osobę niebędącą zobowiązaną, w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do rzeczy lub prawa majątkowego. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające żądanie.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Art .38 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2022.479 t.j. ze zm.)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego