Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwórz się na pomoc

Przemoc wśród rówieśników to często spotykane zjawisko, które charakteryzuje się nierównym rozłożeniem sił – psychicznych lub fizycznych. Ofiara przemocy często nie reaguje i nie zgłasza problemu nauczycielom czy dyrekcji. Wynika to z faktu, że ten kto zgłasza przemoc może dostać etykietę donosiciela. Dłuższe bycie ofiarą powoduje, że dziecko jest przekonane o swojej winie, dziwności, inności – o tym, że jest gorsze i dlatego inni go prześladują. Świadkowie przemocy między dziećmi natomiast nie reagują, ponieważ nie wiedzą, jak to zrobić i boją się odwetu ze strony sprawcy.

Ważne jest, by w szkole były jasno określone oczekiwania dotyczące zachowania, zasad i reguł, by o tym mówić w czasie konsultacji z rodzicami i uczniami oraz aby przypominać o konsekwencjach w przypadku ich nieprzestrzegania. Należy uczyć dzieci i nastolatków najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych w ramach realizowanych programów nauczania oraz edukacyjnych programów profilaktycznych. Trzeba rozwijać u dzieci optymizm, ważne są samodzielne  kontakty z innymi dziećmi; rozmowy  o sytuacji wśród rówieśników i dbałość o to, by dzieci miały pewność o wsparciu ze strony rodziców czy też opiekunów.

Zapraszamy do zapoznania się materiałem przygotowanym dla Państwa w poniższym linku:

https://wloclawek.naszemiasto.pl/urzad-miasta-wloclawek-otworz-sie-na-pomoc-przemoc/re

Ostatnio często mówi się o uzależnieniach behawioralnych, które nie są  związane z używaniem substancji chemicznych, a dotykają ludzi w każdym wieku. Uzależnienie behawioralne to zespół objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga czy uczucie zaspokojenia.

Konsumpcyjny i szybki sposób życia, nastawienie na posiadanie dóbr materialnych, wśród młodych ludzi ważne jest jakiego sprzętu używają, występuje przyzwolenie otoczenia na wybrane formy spędzania wolnego czasu takie jak komputer, gry komputerowe, zachęcanie do uczestniczenia w grach o charakterze rywalizacyjnym, nagradzanie i okazywanie uczuć poprzez kupowanie drogich prezentów itp. Takie elementy codzienności, kształtują młodego człowieka. Niestety niewiele jest w takim sposobie życie miejsca na codzienne rozmowy i budowanie bliskości z innymi ludźmi. Przez to łatwiejsze wydaje się odnalezienie satysfakcji w wirtualnym świecie.

Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo są osoby o niskim poczuciu własnej wartości, niedojrzałe emocjonalnie i społecznie, wykazujące trudności w zarządzaniu emocjami i stresem. Osoby takie próbują dowartościowywać siebie przez posiadanie określonych przedmiotów, nastawienie na „bycie najlepszym”, na bycie postrzeganym jako „trendy” – z tego wypływa silna potrzeba poszukiwania stymulacji i podejmowania ryzyka.

Osoba „uzależniona”  mimo podejmowanych prób nie kontroluje swojego zachowania, a powstałe szkody  wpływają na jej zdrowie, życie rodzinne, karierę zawodową, czy  poczucie własnej wartości. Największe zagrożenie dla nastolatków niesie używanie komputera, gier komputerowych i  powszechne uzależnienia od telefonu komórkowego. Zarówno młodzież jak i starsi masowo używają smartfonów w każdym miejscu publicznym. Fonoholizm rozprzestrzenił się na  świecie. Stał  się  poważnym problemem.  Spędzenie dnia bez „komórki” jest niewyobrażalne dla co trzeciego nastolatka. Specjaliści obserwują, że szkody w postaci zmian zachodzących w mózgu osoby uzależnionej-  spowodowane fonoholizmem są podobne do zmian w mózgach u osób uzależnionych od narkotyków.

Badania poświęcone zagrożeniom wynikającym z uzależnień behawioralnych wskazują ze jeżeli człowiek wychowywany jest w poczuciu bezpieczeństwa, w domu panuje ciepła atmosfera i członkowie rodziny czują się ze sobą związani, to jest to ważne dla budowania poczucia własnej wartości przez młodego człowieka. Nieodzowne w wychowywaniu jest okazywanie dziecku wsparcia emocjonalnego, monitorowanie zachowań dziecka i reagowanie na nieodpowiednie zachowania dziecka. By nastolatek miał poczucie, że da radę przezwyciężyć pokusy ważne jest by rodzice byli zaangażowani w sprawy dziecka, a zasady dotyczących obowiązujących norm były konsekwentnie egzekwowane.

Leczenie tego typu uzależnienia niestety jest procesem długotrwałym, trudnym, a czasem wręcz nieskutecznym. Największe znaczenie ma silna wola i wewnętrzna motywacja osoby uzależnionej. Praca nad sobą to jedyna słuszna droga dla osoby uzależnionej.

Duże znaczenie może mieć ustalenie godzin, w których dozwolone jest korzystanie z telefonu. Normy powinny być przygotowane w taki sposób, by osoba uzależniona miała coraz więcej czasu na życie w świecie realnym.

Zapraszamy do zapoznania się materiałem przygotowanym dla Państwa w poniższym linku:

https://wloclawek.naszemiasto.pl/miasto-wloclawek-otworz-sie-na-pomoc/re

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego