Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. windykacji należności niepodatkowych i prowadzenia rejonów egzekucyjnych oraz ds. administracyjnych w Wydziale Windykacji i Egzekucji

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Windykacji i Egzekucji
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds. windykacji należności niepodatkowych i prowadzenia rejonów egzekucyjnych oraz ds. administracyjnych w Wydziale Windykacji i Egzekucji
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
24-01-2023
Termin składania dokumentów:
06-02-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość lub administracja;
b) znajomość: ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2022 r. poz. 479 ze zm.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2), rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego
(Dz.U z 2020 r. poz. 1310), Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2022 r. poz. 2000);
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. dobra znajomość obsługi komputera;
b. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/staż pracy – wskazane;
c. umiejętności zawodowe: umiejętności analityczne, umiejętność korzystania z aplikacji biurowych;
d. predyspozycje osobowościowe: sumienność, uczciwość, samodzielność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy, postawa etyczna, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Alicja Katarzyna Śniegoska zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Alicja Katarzyna Śniegoska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. windykacji należności niepodatkowych i prowadzenia rejonów egzekucyjnych oraz
ds. administracyjnych w Wydziale Windykacji i Egzekucji.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o naborze (382,29KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (30,26KB)

PDFOpis stanowiska (278,90KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (25,82KB)

PDFZakres czynności (271,72KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (25,61KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (156,04KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,83KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (222,88KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,90KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego