Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Inwestycji, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
03-02-2023
Termin składania dokumentów:
13-02-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie;
b) znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, obsługa komputera – pakiet Microsoft Office;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. inne umiejętności: obsługa urządzeń biurowych – ksero, faks, skaner.
b. predyspozycje osobowościowe: zdolności podejmowania decyzji, sumienność, samodzielność, sprawność, komunikatywność, umiejętność stosowania i interpretowania przepisów, myślenie strategiczne, zdolność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Malwina Sejdowska zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Malwina Sejdowska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PDFOgłoszenie o naborze (1,79MB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,90KB)

PDFOpis stanowiska (352,24KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,49KB)

PDFZakres czynności (957,18KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (20,19KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (114,85KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (157,85KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,78KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego