Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor do spraw podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, Referat Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansów

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansów
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor do spraw podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, Referat Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansów
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
20-02-2023
Termin składania dokumentów:
24-02-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) obywatelstwo polskie;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
b) predyspozycje osobowościowe: sumienność, bezstronność, rzetelność, samodzielność, umiejętność interpretacji przepisów prawa, umiejętność planowania i organizacji pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
W związku z powrotem do pracy z usprawiedliwionej nieobecności pracownika, ogłoszenie z dnia 20 lutego 2023 r. o wszczęciu procedury zatrudnienia na zastępstwo, 
w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego na stanowisko Podinspektora do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansów jest bezprzedmiotowe.
Uzasadnienie wyboru:
W związku z powrotem do pracy z usprawiedliwionej nieobecności pracownika, ogłoszenie z dnia 20 lutego 2023 r. o wszczęciu procedury zatrudnienia na zastępstwo, 
w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego na stanowisko Podinspektora do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansów jest bezprzedmiotowe.

PDFOgłoszenie o naborze (382,39KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (25,17KB)

PDFZakres czynności (307,10KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (18,76KB)

PDFOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (117,34KB)

DOCXOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-dokument dostępny cyfrowo (12,84KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego