Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejski Rzecznik Konsumentów – ½ etatu

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Miejski Rzecznik Konsumentów – ½ etatu
Wymiar etatu:
1/2 etatu
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
28-02-2023
Termin składania dokumentów:
10-03-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe w szczególności: prawnicze lub ekonomiczne;
b) znajomość przepisów ustaw: o ochronie konkurencji i konsumentów i innych przepisów z zakresu spraw konsumenckich, o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane;
b) inne: sprawne organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi komputera;
c) predyspozycje osobowościowe: sumienność, bezstronność, zdolność organizacji pracy, komunikatywność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Krystyna Watkowska zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Krystyna Watkowska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Miejskiego Rzecznika Konsumentów - ½ etatu.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PDFOgłoszenie o naborze (1,88MB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (31,19KB)

PDFOpis stanowiska (512,47KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (16,32KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (110,41KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej -dokument dostępny cyfrowo (12,44KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (145,57KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,91KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego