Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. koordynowania strategii i projektów w Biurze Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek.

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Biuro Stowarzyszenia WŁOF
Miejsce pracy:
Buro Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek.
Stanowisko:
Inspektor ds. koordynowania strategii i projektów w Biurze Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
14-03-2023
Termin składania dokumentów:
14-04-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek (III piętro)
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie;
b) znajomość przepisów prawnych, w tym m.in. ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy o finansach publicznych;
c) co najmniej 3-letni staż pracy;
d) obywatelstwo polskie;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
g) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) znajomość obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office;
b) znajomość języka angielskiego – mile widziana;
c) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku-mile widziane;
d) umiejętności zawodowe: umiejętności analityczne, umiejętność formułowania pism, umiejętność interpretacji przepisów prawa, identyfikacja problemów oraz formułowanie rozwiązań;
h) predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, zdyscyplinowanie, samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zgodnie z opisem stanowiska pracy z podziałem pracy i zakresem odpowiedzialności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zgodnie z opisem stanowiska pracy z podziałem pracy i zakresem odpowiedzialności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Dyrektor Biura Stowarzyszenia WŁOF - WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka informuje, iż odstępuje od dalszej procedury zatrudnienia na wolne stanowisko pracy, z powodu niewyłonienia kandydata na wyżej wymienione stanowisko.
Uzasadnienie wyboru:
Dyrektor Biura Stowarzyszenia WŁOF - WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka informuje, iż odstępuje od dalszej procedury zatrudnienia na wolne stanowisko pracy, z powodu niewyłonienia kandydata na wyżej wymienione stanowisko.

Załączniki:

 1. PDFOgłoszenie o naborze (2,25MB)
 2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (26,22KB)
 3. PDFOpis stanowiska (960,18KB)
 4. DOCOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (48,50KB)
 5. PDFZakres czynności (1,12MB)
 6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (15,77KB)
 7. DOCXOświadczenie (15,62KB)
 8. DOCXKwestionariusz osobowy-dokument dostępny cyfrowo (13,79KB)
 9. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (325,62KB)
 10. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej -dokument dostępny cyfrowo (12,84KB)
 11. PDFOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia (297,95KB)
 12. DOCXOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia-dokument dostępny cyfrowo (20,81KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego