Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i rewitalizacji w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i rewitalizacji w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
14-03-2023
Termin składania dokumentów:
24-03-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) znajomość ustaw: Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o księgach wieczystych i hipotece, o rewitalizacji, Prawo bankowe, o gospodarce nieruchomościami;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. inne: obsługa komputera, skanera, umiejętność korzystania z aplikacji biurowych, poczty elektronicznej i Internetu;
b. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, zdyscyplinowanie i właściwa postawa etyczna.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Karolina Kucznik zamieszkała w miejscowości Aleksandrów Kujawski.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Karolina Kucznik podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych
w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PDFOgłoszenie o naborze (1,59MB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (28,84KB)

PDFOpis stanowiska (417,70KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (22,52KB)

PDFZakres czynności (682,65KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (23,98KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (118,56KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej -dokument dostępny cyfrowo (12,82KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (158,07KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,93KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego