Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Radca Prawny w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Radca Prawny w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
23-03-2023
Termin składania dokumentów:
03-04-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo;
b) uprawnienia specjalistyczne: uprawnienia radcy prawnego;
c) znajomość ustaw: Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;
d) obywatelstwo polskie;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, zdyscyplinowanie i właściwa postawa etyczna.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Arletta Sieradzka zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Arletta Sieradzka podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Radca Prawny w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

TIFOgłoszenie o naborze (171,52KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,28KB)

TIFOpis stanowiska (39,89KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (15,60KB)

TIFZakres czynności (70,75KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (23,78KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (113,10KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej -dokument dostępny cyfrowo (12,64KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (149,69KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego