Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów 2

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika;
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
03-04-2023
Termin składania dokumentów:
13-04-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie;
b) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
c) wiedza z zakresu funkcjonowania funduszy europejskich oraz możliwości i zasad aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w szczególności znajomość: Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
d) obywatelstwo polskie;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia;
h) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
1) znajomość pakietu MS Office, języka angielskiego – mile widziana;
2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
3) umiejętności zawodowe: umiejętności analityczne, identyfikacja problemów oraz formułowanie rozwiązań;
4) predyspozycje osobowościowe: sumienność, zdyscyplinowanie, samodzielność, dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Olga Sadowska zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia Procedury zatrudniania na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, na w/w stanowisko została wybrana Pani Olga Sadowska zamieszkała we Włocławku.

PDFOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania (469,17KB)

DOCXOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania-dokument dostępny cyfrowo (24,86KB)

PDFZakres czynności (275,85KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (21,80KB)

PDFInformacja o wyniku procedury zatrudniania na zastępstwo (112,58KB)

DOCXInformacja o wyniku procedury zatrudniania na zastępstwo-dokument dostępny cyfrowo (12,63KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego