Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji 1

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
03-04-2023
Termin składania dokumentów:
14-04-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo;
b) uprawnienia specjalistyczne: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
c) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym;
d) obywatelstwo polskie;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia;
h) co najmniej – 4-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – doświadczenie w wykonawstwie;
b. inne umiejętności – obsługa komputera – pakiet Microsoft Office, obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks, skaner)
c. predyspozycje osobowościowe: zdolność podejmowania decyzji, sumienność, samodzielność, sprawność, komunikatywność, umiejętność stosowania i interpretowania przepisów, myślenie strategiczne, zdolność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pan Damian Sawicki zamieszkały w miejscowości Brześć Kujawski.
Uzasadnienie wyboru:
Pan Damian Sawicki podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji.

PDFOgłoszenie o naborze (506,25KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (30,13KB)

PDFOpis stanowiska (314,89KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,62KB)

PDFZakres czynności (521,40KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (21,16KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (119,21KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej -dokument dostępny cyfrowo (12,84KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (162,08KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,89KB)

PDFOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (118,23KB)

DOCXOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-dokument dostępny cyfrowo (12,80KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego