Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor w Wydziale Informatyki

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Informatyki
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor w Wydziale Informatyki
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
09-05-2023
Termin składania dokumentów:
12-05-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne;
b) znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
c) obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych,
d) biegła znajomość programów biurowych: pakietu Microsoft Office, poczty elektronicznej, przeglądarek internetowych;
e) obywatelstwo polskie;
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
g) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nieposzlakowana opinia;
i) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
1) znajomość terminologii dotyczącej urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych w języku polskim i angielskim;
2) znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej: podpis elektroniczny, elektroniczne zarządzanie dokumentacją, e-PUAP, Profil Zaufany itp.;
3) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
4) umiejętności zawodowe: umiejętności analityczne, identyfikacja problemów oraz formułowanie rozwiązań, umiejętność formułowania pism, umiejętność interpretacji przepisów prawa;
5) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Prezydent Miasta Włocławek, informuje o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego na wyżej wymienione stanowisko z powodu niezłożenia przez żadnego z kandydatów dokumentów aplikacyjnych.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek, informuje o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego na wyżej wymienione stanowisko z powodu niezłożenia przez żadnego z kandydatów dokumentów aplikacyjnych.

PDFOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania (384,35KB)

DOCXOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania-dokument dostępny cyfrowo (25,20KB)

PDFZakres czynności (250,53KB)

PDFOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (110,48KB)

DOCXOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze -dokument dostępny cyfrowo (12,74KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego