Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – 1/3 etatu

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – 1/3 etatu
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1/3 etatu
Data ogłoszenia:
11-05-2023
Termin składania dokumentów:
23-05-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. znajomość obsługi programów komputerowych – Microsoft Word, Microsoft Excell, Power Point;
b. mile widziane umiejętność obsługi programu Mdok – System obsługi spraw i dokumentów;
c. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
d. umiejętności zawodowe – umiejętność stosowania przepisów prawa;
e. inne: sprawne organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
f. predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, sumienność, sprawność, właściwa postawa etyczna, umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Katarzyna Wlaźlik zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Katarzyna Wlaźlik podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektor ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – 1/3 etatu w Urzędzie Miasta Włocławek.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PDFOgłoszenie o naborze (535,43KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (26,68KB)

PDFOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (253,05KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,22KB)

PDFZakres czynności (249,78KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (21,14KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (121,58KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej -dokument dostępny cyfrowo (12,89KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (535,43KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (13,16KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego