Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów 3

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
11-05-2023
Termin składania dokumentów:
22-05-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie;
b) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
c) wiedza z zakresu funkcjonowania funduszy europejskich oraz możliwości i zasad aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w szczególności znajomość: Umowy Partnerstwa na lata 2021 -2027, Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikalności wydatków na lata 2021 – 2027;
d) obywatelstwo polskie;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia;
h) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. znajomość: pakietu MS Office, języka angielskiego – mile widziana;
b. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy – wskazane;
c. umiejętności zawodowe: umiejętności analityczne, identyfikacja problemów oraz formułowanie rozwiązań;
d. predyspozycje osobowościowe: sumienność, zdyscyplinowanie, samodzielność, dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów nie został wyłoniony kandydat do zatrudnienia na ww. stanowisko.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów nie został wyłoniony kandydat do zatrudnienia na ww. stanowisko.

PDFOgłoszenie o naborze (348,83KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,63KB)

PDFOpis stanowiska (328,86KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (17,42KB)

PDFZakres czynności (698,72KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (22,06KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (114,29KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,77KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (115,01KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,55KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego