Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Szkół i Placówek

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Wydział Edukacji
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Szkół i Placówek
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
22-05-2023
Termin składania dokumentów:
01-06-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie średnie;
b) znajomość przepisów ustaw: Prawo oświatowe, o systemie oświaty, o finansowaniu zadań oświatowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ordynacja podatkowa, Kodeks pracy;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej 3-letni staż pracy (dot. wykształcenia średniego).
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy – wskazane;
b. umiejętności zawodowe: umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawa;
c. inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera
d. predyspozycje osobowościowe: sumienność, kreatywność, samodzielność, bezstronność, właściwa postawa etyczna, operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Małgorzata Bernat
Uzasadnienie wyboru:
Pani Małgorzata Bernat - Kuźma podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Szkół i Placówek w Urzędzie Miasta Włocławek.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

PDFOgłoszenie o naborze (344,23KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (30,02KB)

PDFOpis stanowiska (237,82KB)

PDFpodinspektor_e_zakres.pdf (386,81KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (112,56KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,82KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (154,94KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,99KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego